Dog Parkour fortsättning, medlem

Kapitel 1 Lektion 1
Avsnitt 1 Välkommen!
Avsnitt 2 Säkerhet
Avsnitt 3 Titlar genom International Dog Parkour Association
Avsnitt 4 Stadga
Avsnitt 5 Inuti
Avsnitt 6 Genom
Avsnitt 7 Backa, backa upp
Kapitel 2 Lektion 2
Avsnitt 1 Signalkontroll
Avsnitt 2 Hoppteknik för parkour
Avsnitt 3 Hoppa mellan
Avsnitt 4 Tic-tac
Avsnitt 5 Rörliga hinder
Kapitel 3 Lektion 3
Avsnitt 1 Sekvenser - flera beteenden efter varandra
Avsnitt 2 Bakdelskontroll/piruett
Avsnitt 3 Under - kryp
Avsnitt 4 Balansera mera
Kapitel 4 Lektion 4
Avsnitt 1 Kreativitet - olika beteenden med samma hinder
Avsnitt 2 Runda
Avsnitt 3 Sändande och dirigering
Avsnitt 4 ...och nu då?