fbpx

Nyhetsbrev

Kapitel 1 Vad är Do As I Do (DAID)?
Avsnitt 1 Vad är koncept?
Avsnitt 2 Claudia Fugazza
Kapitel 2 Innan du startar
Avsnitt 1 Förberedelser
Avsnitt 2 Korta pass!
Kapitel 3 Träningen i fem steg
Avsnitt 1 1. Testa beteenden på enbart verbal signal
Avsnitt 2 2. Lägg in i strukturen - med verbal signal
Avsnitt 3 3. Lägg in i strukturen - verbal signal vid behov
Avsnitt 4 4. Lägg till fler kända beteenden
Avsnitt 5 5. Testa nya beteenden
Kapitel 4 Problemlösning
Avsnitt 1 Hunden tjuvstartar
Avsnitt 2 Hunden chansar
Avsnitt 3 Hunden är passiv
Avsnitt 4 Hunden får en "favorit"
Avsnitt 5 Hunden undviker något