Hundtränarsatsning 2021

En utbildning online för dig som vill bli riktigt, riktigt bra på att träna hund. 


START 29/3

Kapitel 1 ABC
Avsnitt 1 Uppgifter, uppgiftslista och feedback
Avsnitt 2 Varför belöningsbaserad hundträning?
Avsnitt 3 Säkerhetstänk
Avsnitt 4 Grundläggande behov
Avsnitt 5 Operant inlärning - hur funkar det?
Avsnitt 6 Uppgift 1: Kognition som analysverktyg
Avsnitt 7 Uppgift 2: SBK-kartläggning
Kapitel 2 Belöningsutveckling
Avsnitt 1 Associationsinlärning
Avsnitt 2 Premacks Princip
Avsnitt 3 UPPGIFT: Hundspråk
Avsnitt 4 UPPGIFT: Belöningsutveckling
Kapitel 3 Beteenden
Avsnitt 1 Få fram beteenden
Avsnitt 2 Olika inlärningssätt
Avsnitt 3 Tränarfärdigheter
Avsnitt 4 Målsättning och planering
Avsnitt 5 Träningsstruktur
Avsnitt 6 Uppgift: Beteenden
Kapitel 4 Grundfärdigheter
Avsnitt 1 Grundfärdigheter - hundens legoklossar
Avsnitt 2 Flyt
Avsnitt 3 Självkontroll
Avsnitt 4 UPPGIFT: Grundfärdigheter
Avsnitt 5 UPPGIFT: Projektarbetet - målsättning och uppdelning
Kapitel 5 Target
Avsnitt 1 Växla aktivitetsnivå
Avsnitt 2 Target
Avsnitt 3 Vad gör du när det blir fel?
Avsnitt 4 UPPGIFT: Target
Kapitel 6 Tricks
Avsnitt 1 Shejpa
Avsnitt 2 Frustration
Avsnitt 3 UPPGIFT: Tricks
Kapitel 7 Störningar
Avsnitt 1 Kroppskontroll
Avsnitt 2 Störningar
Avsnitt 3 UPPGIFT: Störningar
Kapitel 8 Signalkontroll
Avsnitt 1 Signalkontroll - vad är en signal, hur väljer du "rätt" signal, och att sätta signal på frivilliga beteenden.
Avsnitt 2 Generalisering (steg 1-2-3)
Avsnitt 3 Uppgift: signalkontroll steg 1-3
Avsnitt 4 Projektarbetet: checka in
Kapitel 9 Signaldiskriminering
Avsnitt 1 Tillägg till signalkontroll steg 1
Avsnitt 2 Steg 4: vänta på signal
Avsnitt 3 Steg 5: välja mellan signaler
Avsnitt 4 Uppgift: skilja mellan 3 olika signaler, ett föremål
Kapitel 10 Sekvens
Avsnitt 1 Signaler med starthjälp
Avsnitt 2 Byta signal
Avsnitt 3 Bygga sekvenser
Avsnitt 4 Uppgift: bygg en sekvens på fem beteenden
Kapitel 11 Kedja
Avsnitt 1 Vad är baklängeskedjor?
Avsnitt 2 Uppgift 1: kedja ihop tre beteenden (jag bestämmer vilka)
Avsnitt 3 Uppgift 2: Bygg en rak baklängeskedja, valfria fem beteenden plus belöning
Avsnitt 4 Uppgift 3: Bygg en baklängeskedja med tre delkedjor
Avsnitt 5 Projektarbetet - checka in!
Kapitel 12 Target forts
Avsnitt 1 Target som signaler
Avsnitt 2 Uppgift: Bygg en targetloop
Avsnitt 3 Uppgift: bygg en target"kedja"
Avsnitt 4 Uppgift: Targetfusion
Kapitel 13 Sekundärförstärkare
Avsnitt 1 Skapa sekundära förstärkare
Avsnitt 2 Keep Going Signals
Avsnitt 3 Frustration - hur kan vi dra nytta av den i uthållighetsträningen?
Avsnitt 4 Kropp och knopp hör ihop - fysträning!
Avsnitt 5 Uppgift: hur lång kan den bli?
Avsnitt 6 Uppgift: Timer-övning
Kapitel 14 Koncept
Avsnitt 1 Konceptträning - intro
Avsnitt 2 Koncept: Välj din belöning
Avsnitt 3 Uppgift: koncept större/mindre
Kapitel 15 MTS
Avsnitt 1 Koncept: Match to sample
Avsnitt 2 Uppgift: välj rätt föremål
Kapitel 16 Rapport
Avsnitt 1 Reflektion, rapport och planering framåt
Kapitel 17 DAID
Avsnitt 1 Koncept: Do as I do
Avsnitt 2 Repetition: signalkontroll för rena verbala signaler
Kapitel 18 Fel
Avsnitt 1 Felsökning
Avsnitt 2 Back to basics
Avsnitt 3 Uppgift: bryt ner det!
Kapitel 19 Avslutning
Avsnitt 1 Tack och hej, leverpastej!