Grundfärdigheter för apportering

Kapitel 1 Välkommen
Avsnitt 1 Olika hundar - olika utmaningar
Avsnitt 2 Så här fungerar kursen
Kapitel 2 Förberedelser och grundkunskaper
Avsnitt 1 Låt träningen ta tid
Avsnitt 2 Beröm och byt!
Avsnitt 3 Välj med hjärnan - vilken pryl?
Avsnitt 4 Omvänt lockande FTW!
Avsnitt 5 Targetgrunder
Kapitel 3 Grip - håll - avlämna
Avsnitt 1 Hur ska hunden gripa?
Avsnitt 2 Gripa och hålla tillsammans
Avsnitt 3 Håll fast-övningar
Avsnitt 4 Kan du välja?
Avsnitt 5 Avlämning i handen
Avsnitt 6 Tugga bubblegum och gå på en gång...
Avsnitt 7 Grip från marken
Avsnitt 8 Nalas första pass
Kapitel 4 Bygg på leken
Avsnitt 1 Bygg på leken
Avsnitt 2 Lek med störning
Avsnitt 3 Bytaleken: död och levande
Avsnitt 4 Bytaleken: Kameleonten
Avsnitt 5 Bytaleken: byt pryl mot leksak
Kapitel 5 Partyt är hos mig! Få hunden att komma med prylen...
Avsnitt 1 Vad är bästa belöningen?
Avsnitt 2 Hunden i första hand - prylen i andra hand
Avsnitt 3 Target räddar dagen
Avsnitt 4 Inkallning med pryl
Kapitel 6 Moment för rally och lydnad
Avsnitt 1 Lägg ihop övningar
Avsnitt 2 Bära föremål i rallylydnad
Avsnitt 3 Apportering i lydnaden
Kapitel 7 Slutord
Avsnitt 1 Hur äter man en elefant? En bit i taget!