Grundfärdigheter för apportering, medlem

Kapitel 1 Välkommen
Avsnitt 0 Olika hundar - olika utmaningar
Avsnitt 0 Så här fungerar kursen
Kapitel 2 Förberedelser och grundkunskaper
Avsnitt 0 Låt träningen ta tid
Avsnitt 0 Beröm och byt!
Avsnitt 0 Välj med hjärnan - vilken pryl?
Avsnitt 0 Omvänt lockande FTW!
Avsnitt 0 Targetgrunder
Kapitel 3 Grip - håll - avlämna
Avsnitt 0 Hur ska hunden gripa?
Avsnitt 0 Gripa och hålla tillsammans
Avsnitt 0 Håll fast-övningar
Avsnitt 0 Kan du välja?
Avsnitt 0 Avlämning i handen
Avsnitt 0 Tugga bubblegum och gå på en gång...
Avsnitt 0 Grip från marken
Avsnitt 0 Nalas första pass
Kapitel 4 Bygg på leken
Avsnitt 0 Bygg på leken
Avsnitt 0 Lek med störning
Avsnitt 0 Bytaleken: död och levande
Avsnitt 0 Bytaleken: Kameleonten
Avsnitt 0 Bytaleken: byt pryl mot leksak
Kapitel 5 Partyt är hos mig! Få hunden att komma med prylen...
Avsnitt 0 Vad är bästa belöningen?
Avsnitt 0 Hunden i första hand - prylen i andra hand
Avsnitt 0 Target räddar dagen
Avsnitt 0 Inkallning med pryl
Kapitel 6 Moment för rally och lydnad
Avsnitt 0 Lägg ihop övningar
Avsnitt 0 Bära föremål i rallylydnad
Avsnitt 0 Apportering i lydnaden
Kapitel 7 Slutord
Avsnitt 0 Hur äter man en elefant? En bit i taget!