Target. Helt enkelt.

Kapitel 1 Välkommen! Så funkar det
Avsnitt 1 Så funkar våra självstudiekurser online
Avsnitt 2 Vad är target?
Kapitel 2 Nostarget
Avsnitt 1 Nos mot hand - handtarget
Avsnitt 2 Nos mot pinne - targetpinne
Kapitel 3 Tasstarget
Avsnitt 1 Tasstarget för distans
Avsnitt 2 Tasstarget för tasstrick
Kapitel 4 Helkroppstarget
Avsnitt 1 Filttarget för avslappning
Avsnitt 2 Stationstarget för stadga
Kapitel 5 Target för att lära in fler beteenden
Avsnitt 1 Jobba bort targeten
Avsnitt 2 Slalom mellan benen
Avsnitt 3 Piruett
Avsnitt 4 Runda en kon
Avsnitt 5 Ge tass
Avsnitt 6 Gå och vila
Avsnitt 7 Vänta på varsågod
Kapitel 6 Avslutning
Avsnitt 1 Ut och träna!
Avsnitt 2 Hur avancerat kan det bli...?
Avsnitt 3 Vill du ha fler kurser? Alla våra kurser?!