Allmänlydnadskurs i Skåne

Egentligen är “lydnad” ett lite missvisande ord – vi lär inte i första hand ut hur du får en “lydig” hund. Istället fokuserar vi på att din hund ska vilja samarbeta, bli träningsbar, och lära sig grunderna för hur en hund behöver agera för att fungera i vårt samhälle. Och en hund som vet vad som förväntas av den och utför det med glädje – det är ju en “lydig” hund!

För vem?

Kursen riktar sig till alla unghundar (från 10 månader) och vuxna hundar och deras ägare, som vill ha nya verktyg för bättre samarbete i vardagen. Din hund behöver kunna vistas bland andra hundar utan att vilja äta upp någon eller fly. Kursen är helt belöningsbaserad (som alla våra kurser). Ingen tidigare träningserfarenhet krävs, däremot en vilja att fortsätta träna även efter kursens slut.

Kursinnehåll

Vårt samhälle är inte riktigt gjort för hundar, och många av de saker som vi tycker är självklara är väldigt konstiga ur hundsynpunkt. Att hälsa med tassarna på backen, hålla sig till sin människa trots att man ser något kul på andra sidan gatan, vänta på tillåtelse att äta…
Vi tittar på grunden till att få hunden att VILJA samarbeta – belöningar, och hur vi formar denna vilja dit vi vill – inlärning. Därifrån jobbar vi med specifika övningar inom följande områden:

  • Kontakt
  • Självkontroll
  • Inkallning
  • Följsamhet
  • Passivitetsträning
  • Hantering

Vi blandar teori och praktik.

Efter kursen

Har du en mängd nya effektiva och roliga övningar att jobba med. Ni har kommit igång med ett antal övningar, och du vet hur du ska jobba vidare. Ni har också båda med er en rejäl dos motivation och inspiration!

Allmänlydnadskurser startar kontinuerligt. Är det ingen igång just nu så titta in om ett par månader igen!